ธาตุอาหารรอง

ธาตุอาหารที่พืชต้องการ

ธาตุอาหารที่พืช ธาตุอาหารที่พืชต้องการ มีทั้งหมด 17 ชนิด    ธาตุอาหารของพืช มีดังนี้1. ได้มาฟรีจากอากาศและน้ำ 3 ชนิด ได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน คิดเป็น 95% ของธาตุอาหารที่พืชต้องการ2. ธาตุอาหารพืช ที่เราต้องให้พืช คิดเป็น 5%  ของธาตุอาหารที่พืชต้องการ ได้เเก่   - ธาตุอาหารหลัก 3 ชนิดได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ…

Continue Readingธาตุอาหารที่พืชต้องการ