You are currently viewing ธาตุอาหารที่พืชต้องการ

ธาตุอาหารที่พืชต้องการ

ธาตุอาหารที่พืช

 • ธาตุอาหารที่พืชต้องการ มีทั้งหมด 17 ชนิด

    ธาตุอาหารของพืช มีดังนี้

1. ได้มาฟรีจากอากาศและน้ำ 3 ชนิด ได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน คิดเป็น 95% ของธาตุอาหารที่พืชต้องการ
2. ธาตุอาหารพืช ที่เราต้องให้พืช คิดเป็น 5%  ของธาตุอาหารที่พืชต้องการ ได้เเก่
   – ธาตุอาหารหลัก 3 ชนิดได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทชเซียม 
   – 
ธาตุอาหารรอง 3 ชนิด ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม และกำมะถัน
   – จุลธาตุ 8 ชนิด ได้แก่ สังกะสี เหล็ก แมงกานีส โบรอน ทองแดง คลอรีน โมลิบดินัม นิเกิล

หน้าที่ของธาตุอาหารแต่ละชนิด

คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน พืชได้มาฟรีจากน้ำและอากาศ และนำธาตุอาหารเหล่านี้ ไปสังเคราะห์เป็นน้ำตาล ซึ่งน้ำตาลนี้ พืชจะใช้เป็นสารตั้งต้น นำไปรวมกับธาตุอาหารชนิดอื่น ๆ เพื่อสังเคราะห์เป็นเนื้อเยื้อ โปรตีน พลังงาน เอนไซม์ ฮอร์โมน ต่อไป 

ธาตุอาหารหลัก

1. ไนโตรเจน ( N ) พืชใช้ในการเจริญเติบโตทางกิ่ง ก้าน ใบ 

2. ฟอสฟอรัส ( P ) เน้นให้พืชในระยะแรกเพื่อเพิ่มการเจริญของระบบราก ( plant starter ) พืชจะตั้งตัวได้เร็ว ระบบรากที่ดีก็จะช่วยหาอาหารได้มากขึ้น ในช่วงทำดอกเราใช้ฟอสฟอรัสสูงๆเพื่อกดไนโตรเจน  มีส่วนช่วยในการผลิตแป้งและน้ำตาล ฟอสฟอรัสมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเคมีในพืช ช่วยผลิตอาหาร มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโต กระตุ้นการออกดอกและการเจริญเติบโตของราก

3. โพแทชเซียม ช่วยบำรุงลำต้น ทำให้ผลมีคุณภาพผล ช่วยสร้างโปรตีน

ธาตุอาหารรอง

 1. แคลเซียม ช่วยในการแบ่งเซลล์ เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ ทำให้ต้นแข็งแรง ช่วยขยายผล ทำให้ผลสวย สมบูรณ์
 2. แมกนีเซียม เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ที่เป็นสารสีเขียวในใบพืช ช่วยในการสังเคราะห์อาหาร สร้างพลังงานเพื่อใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ของพืช 
 3. กำมะถัน เป็นองค์ประกอบของอะมิโน โปรตีน วิตตามิน และฮอร์โมนพืช ช่วยให้พืชแข็งแรง ทนร้อน ทนฝน ทนหนาว

จุลธาตุ

 1. โบรอน เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์  ช่วยในการเชื่อมต่อของเพกตินเข้ากับผนังเซลล์หลัก ทำให้เซลล์ยืดหยุ่น ทำให้ขั้วดอก ขั้วผลเหนียว ไม่หลุดร่วงง่าย ช่วยผสมเกสร สร้างเมล็ด ป้องกันเมล็ดฝ่อ โบรอนยังทำหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาล ในการแบ่งเซลล์ และในสร้างเอนไซม์หลายๆชนิด
 2.  เหล็ก เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ สารสีเขียวในใบพืช ช่วยในการสังเคราะห์แสง 
 3. สังกะสี ช่วยสังเคราะห์ฮอร์โมน แป้ง น้ำตาล เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ และเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการถอดรหัสพันธุกรรม
 4. แมงกานีส ช่วนในการทำงานของเอนไซม์
 5. ทองแดง ช่วยในการเจริญเติบโตของระบบสืบพันธุ์พืช ช่วยในการเผาผลาญอาหาร และเป็นประโยชน์ต่อการใช้โปรตีนของพืช การสังเคราะห์คลอโรฟิลล์และกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ มีความสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง
 6. คลอรีน มีความสำคัญในกระบวนการออสโมซิส (osmosis) และ การรักษาสมดุลของประจุ ช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารสำหรับพืช มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับฮอร์โมนพืช
 7. โมลิบดินัม  ช่วยในการดึงไนโตรเจนออกมาใช้งานและช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน เป็นส่วนสำคัญสำหรับเอนไซม์ที่ใช้ในการสร้างกรดอะมิโน
 8. นิเกิล  สำคัญต่อเอนไซม์ ทำหน้าที่ปลดปล่อยไนโตรเจนให้อยู่ในรูปที่จะนำไปใช้ได้ และยังช่วยในกระบวนการงอกของเมล็ด สำหรับพืชมีท่อน้ำเลี้ยง (vascular plant) นิกเกิลมีความสำคัญในการทำงานของเอนไซม์ยูเรส (urease) ซึ่งพืชใช้ในการจัดการกับยูเรียสำหรับพืชไม่มีท่อน้ำเลี้ยง (non-vascular plant) นิกเกิลมีความสำคัญในการทำงานของเอนไซม์หลายชนิด

พืชจะต้องได้รับธาตุอาหารให้ครบ  ขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ ที่สำคัญธาตุอาหารไม่สามารถใช้แทนกันได้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เรื่องธาตุอาหารของพืชเพจเกษตรธรรมชาติ 
หรือติดต่อแอดมิน คลิก